Стъклени перила

Парапети от стъкло около вътрешен отвор в плочата служещ за проникване на дневна светлина към долните етажи в сградата. Естествено парапетите трябваше да бъдат максимално прозрачни и те станаха почти невидими. Офис сграда на бул. България в София. Изработка и монтаж на парапетите от Братя Градеви.

    Стъклени перила (Галерия)