Стъклени прегради-гишета.

Гишетури за отделяне на служителите от клиентите. Навсякъде, където има човекопоток- каси, административно обслужване, счетоводство, архиви.  Предазват от пряк контакт, дава сигурност и за вашите служители и за вашите клиенти.  Предпазват от нежелан достъп до пари и документи, ако служителрите не са в стаята. Сега по време на извънредното положение COVID 19 Брата Градеви предлагат експресен монтаж в София за 5 работни дни след поръчката.

Галерия