Слънцезащита

Разходите за климатизация са съизмерими с разходите за отопление и затова все по-голямо внимание се отделя на защитата от слънцето. Прости и надеждни, това са едни от най-ефективните елементи на сградата. 

Южното изложение ефективно събира топлината през зимата, но трябва да се пази от слънце през лятото.

Във фолклора на брокерите на недвижимите имоти се казва, че за един имот имало три важни компонента: място, място и място. Перефразирано в нашия жаргон, за една сграда има три важни компонента: изложение, изложение и изложение. Южното изложение ефективно събира топлината през зимата, но трябва да се пази от слънце през лятото.

Галерия